Tisztelt Látogatónk!

A hadvezérek és királyok kora már rég lejárt. Ma már a küzdelmek és a győzelmek fenséges pillanata a katonák körében is a sportpályákra terelődik. A modern világunk katonái számára a sport az egyik legkiválóbb eszköze a test és lélek erősítésének.
A Magyar Honvédségben a testnevelési kiképzés mellett fontos szerepe van a szabadidősportnak.
A magyar haderő szabadidősportja elsősorban a honvédelem érdekében tevékenykedő honvéd sportegyesületekben valósul meg.
E honlapot működtető sportegyesület is a szabadidejükben sportolni szerető hivatásos, szerződéses, közalkalmazott, és nyugállományú személyeknek, valamint családtagjaiknak és támogatóinak biztosít sportolási lehetőséget, feltételeket, az állomány fizikai felkészültségének szinten tartása és emelése, az egészséges és stressz-mentes életmód kialakítása, a rendszeres testedzés szükségességének megismertetése és a napi élettevékenységbe való beillesztés céljából.

A sportegyesületünkben sportoló katona és civil tagok számára a sport lett a harc, a küzdelem és győzelem hadszíntere, ahol emberi veszteség nélkül szerezhetnek dicsőséget.

Köszönöm látogatását és e gondolatok jegyében kívánok további jó böngészést sportolóink és a magam nevében.

Pintér Tibor
A pécsi Honvéd Sportegyesület elnöke