Magunkról

KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Látogatónk!

            A modern világunk katonái számára a sport az egyik legkiválóbb eszköze a test és lélek erősítésének.

            A Magyar Honvédségben a testnevelési kiképzés mellett fontos szerepe van a szabadidősportnak.

A magyar haderő szabadidősportja elsősorban a honvédelem érdekében tevékenykedő honvéd sportegyesületekben valósul meg.

E honlapot működtető sportegyesület is a szabadidejükben sportolni szerető hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos, közalkalmazott, és nyugállományú személyeknek, valamint családtagjaiknak és támogatóinak biztosít sportolási lehetőséget, feltételeket, az állomány fizikai felkészültségének szinten tartása és emelése, az egészséges és stressz-mentes életmód kialakítása, a rendszeres testedzés szükségességének megismertetése és a napi élettevékenységbe való beillesztés céljából.

 

A sportegyesületünkben sportoló katona és civil tagok számára a sport lett a harc, a küzdelem és győzelem hadszíntere, ahol emberi veszteség nélkül szerezhetnek dicsőséget.

            Köszönöm látogatását és e gondolatok jegyében kívánok további jó böngészést sportolóink és a magam nevében.

 

                       Pintér Tibor

A Pécsi Honvéd Sportegyesület elnöke