Belépés

Az egyesület tagja lehet minden magánszemély, jogi személy valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete.
A tagsági viszony írásbeli belépéssel és felvétellel keletkezik.
A közgyűlés a tagfelvétel jogát az Elnökségre ruházza át.
Az egyesület támogatóinak tekintendők azok a jogi és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, egyéni vállalkozók és magánszemélyek, akik az egyesület anyagi és erkölcsi támogatását vállalják, az egyesület hatékony működését elősegítik.
Az egyesület pártoló tagja lehet minden magánszemély, jogi személy valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete. A pártolónak szavazati joga nincs.

Belépési nyilatkozat