Az egyesület története

történet:

Alapítva:        1964    HONVÉD STEINMETZ SE.

1989    STEINMETZ MIKLÓS SE PÉCS

1990    STEINMETZ MIKLÓS SE PÉCS megszünés

1964-1990      háttér ernyőszervezet, meglévő alakulatok bázisán működik

objektumok, termek az adott alakulat által biztosítva

NB-s igazolt sportolók:kosárlabda, ökölvívás, asztalitenisz, karate, labdarúgás

1990  PÉCSI HONVÉD SE. (Jogutód) önálló jogi státusz

1998  jogállás: közhasznú szervezet,
közhasznúsági fokozata: kiemelkedően közhasznú

1991                asztalitenisz szakosztály                                10 fő

1993                kispályás labdarúgó szakosztály                  25-30 fő

2002                túra és tájfutó szakosztály                            10 fő

2008                aikido szakosztály                                         20-30 fő

2009                rádió amatőr szakosztály                             5 fő

2014                Baranta szakosztály                                       10 fő

Az egyesület célja, tevékenysége:

A Pécsi Honvéd Sportegyesület tevékenységével a szabadidejükben sportolni szerető hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos,  közalkalmazott, és nyugállományú személyeknek, valamint családtagjaiknak és támogatóinak biztosít sportolási lehetőséget, feltételeket, az állomány fizikai felkészültségének szinten tartása és emelése, az egészséges és stressz-mentes életmód kialakítása, a rendszeres testedzés szükségességének megismertetése és a napi élettevékenységbe való beillesztés céljából.

A Pécsi Honvéd Sportegyesület létszámának közel felét a városban megszűnt alakulatok állománya képezi, amely állományból fiatalon nyugdíjasként váltak ki illetve a közeli helyőrségekbe kerültek áthelyezésre a sportegyesület egyes tagjai.. Ezen, illetve a tényleges állományba maradó személyeknek a PHSE által biztosított sportolási lehetőségekkel kívánjuk fenntartani a MH. helyőrségei között az aktív és nyugállományú katonák kapcsolatát, valamint a PHSE és más honvédséghez kötődő sportegyesületek közötti kapcsolatot.

A Pécsi Honvéd Sportegyesület keretén belül labdarúgó szakosztály, asztalitenisz szakosztály, túra és tájfutó szakosztály, AIKIDÓ szakosztály rádió-amatőr szakosztály és Baranta szakosztály működik 70-75 fős taglétszámmal.

Az egyesület évi tevékenységét a versenyrendezés, a versenyrendezésben való részvétel, felkészülés a MH.-i amatőr bajnokságokra, a HOSOSZ sport találkozókra, illetve a hazai helyi és országos versenyeken való részvétel határozta meg.

Az egyesület nem nyereségorientált szervezet, honvédséghez kötődő civil szervezet, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.